01 4242 430info@primamed.hr

PrimaMed Team

Individualnim pristupom kolegij vrhunskih stručnjaka, ponajboljih u ovom djelu Europe, ali i u suradnji s vrhunskim specijalistima iz najboljih svjetskih bolnica, određuje postupke dijagnosticiranja, svakodnnevnog praćenja zdravstvenog stanja, te protokole liječenja. Cilj nam je biti najbolji u ovom dijelu Europe, brinuti se o zdravlju naših ljudi i u naše bolničke protokole uvesti najbolju svjetsku praksu.

Filter By
All

dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.

Ravnatelj Specijalne bolnice Primamed, specijalista interne medicine - uža specijalnost iz pulmologije

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skopju 2001. godine. Od 2002. godine radi kao doktor medicine na Klinici za plućne bolesti Jordanovac gdje je postao specijalist interne medicine, subspecijalist pulmolog. Doktorsku je disertaciju Učinkovitost i sigurnost dugotrajne primjene sildenafila u liječenju bolesnika s plućnom hipertenzijom obranio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić, prim. dr. med.

Specijalista otorinolaringologije - uža specijalnost iz fonijatrije

Znanstveni savjetnik, izvanredni profesor otorinolaringologije I kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

doc. dr. sc. Boris Šimunjak, prim. dr. med.

Specijalista otorinolaringologije - subspecijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon fakulteta radio kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti I u Stanici za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu. Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1996. godine na KBC-u Sestre Milosrdnice, a 2004 godine postaje subspecijalist plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.

prof. dr. sc. Damir Katušić, dr. med.

Specijalista oftalmologije

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1975. godine. Nakon staža radio kao liječnik asistent na Zavodu za patologiju i patološku anatomiju. 1978. godine počinje specijalizaciju iz oftalmologije na Očnoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1980. godine izabran za astistenta na Katedri za oftalmologiju.

Kornelija Erdelja, bacc. med. teh

Glavna sestra

Završila Školu za medicinske sestre “Vinogradska” i diplomirala na Zdravstvenom veleučilištu. Od 2004. godine do 2021. godine radila na Klinici za plućne bolesti Jordanovac na Odjelu intenzivne skrbi i postintenzivne skrbi. Radila kao voditelj smjene u jedinici intenzivne skrbi, edukator tečaja trajnog usavršavanja “Sestrinska dokumentacija” i edukator tečaja trajnog usavršavanja “Nadzor pacijenata na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji”.

Saša Gulić, dr.med.

Specijalista interne medicine - uža specijalnost iz gastroenterologije

prof.dr.sc. Marko Jakopović

Specijalista interne medicine - uža specijalnost iz pulmologije i internističke onkologije

Tadija Petrović, dr.med.

Specijalista ortopedije i traumatologije

Mirna Vergles, dr.med.

Specijalista interne medicne - uža specijalnost iz pulmologije

Fedža Džubur, dr.med.

Specijalista interne medicne - uža specijalnost iz pulmologije

Kristina Krpina, dr.med.

Specijalista interne medicine - uža specijalnost iz pulmologije

dr.sc. Shoip Shoipi, dr.med.

Specijalista urologije - uža specijalnost iz urolitijaze, urološke onkologije

Dogovorite brzi pregled

Javit ćemo Vam se u roku od 24 sata.

Hitni slučaj? Nazovite 01 4242 430