01 4242 430info@primamed.hr

Otorinolaringolog

prof. dr. sc. Smiljana Štajner Katušić, prim. dr. med.

  • Hrvatski, Engleski
  • ssk@primamed.hr

Specijalizacija

otorinolaringolog, primarijus, subspecijalist fonijatar

Publikacije

Autor ili koautor 119 publikacija (73 citata). Koautor više udžbenika iz dodiplomske nastave za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mentor je brojnih izrađenih diplomskih radova na Medicinskom fakultetu i diplomskih radova u Školi za više medicinske sestre kao i magistarskih radova.

Kao voditelj kolegija iz Fonijatrije na poslijediplomskom studiju iz otorinolaringologije napisal je i izdala knjigu: Glas i govor nakon totalne laringektomije.

Članstva

Hrvatska Liječnička Komora, Društvo za ORL Hrvatske Liječničke Komore, Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju, Urednički kolegij časopisa Symposia otorinolaringologia

Životopis

Znanstveni savjetnik, izvanredni profesor otorinolaringologije I kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirala je na temu Nova metoda proučavanja patologije larinksa i hipofarinksa na Sveučilištu u Zagrebu gdje je i doktorirala na temu Prilog proučavanju karcinoma larinksa s posebnim osvrtom na supraglotis.

Education

Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Republika Hrvatska

Specijalizacija i subspecijalizacija na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Republika Hrvatska

Obranjena magistarska teza: Nova metoda proučavanja patologije larinksa i hipofarinksa

Obranjena doktorska disertacija (?): Prilog proučavanju karcinoma larinksa s posebnim osvrtom na supraglotis.

 

Edukacija na Royal National Hospital, The Institute of Laryngology et Otology, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

 

 

Edukacija u Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, Republika Austrija

 

 

Uspješno je završila 35 tečajeva poslijediplomskog usavršavanja tijekom kliničke karijere.

 

 

Područje interesa

Otorinolaringologija; fonijatrija; dijagnostika i liječenje promuklosti; endoskopija grkljana i dijagnostika promjena na glasiljkama; laringovideostroboskopija; akustička analiza glasa; endoskopija i dijagnostika uha, nosa, usne šupljine, nosnog ždrijela te ždrijela i grkljana u svim dobnim skupinama i u govornih profesionalaca; higijena glasa i govora.

Nagrade, priznanja i funkcije

Izvanredni profesor otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

pročelnica Referentnog centra za komunikacijske bolesti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Voditeljica Fonijatrije na Klinici za ORL i kirurgiju glave i vrata KBC-a Sestre Milosrdnice, Voditeljica kolegija “Fonijatrija” na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, dopredsjednica Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju.

Primamed Team

All PrimaMed team
Filter By
All