Skip to content Skip to footer

„S.M.A.R.T. PRIMAMED – digitalizacija Specijalne bolnice Primamed“

Dovršen je projekt „S.M.A.R.T. PRIMAMED – digitalizacija Specijalne bolnice Primamed“

Nositelj projekta: Specijalna bolnica PRIMAMED

Ukupna vrijednost projekta: 188.848,80 EUR

Ukupni prihvatljivi troškovi: 105.116,46 EUR

EU udio u financiranju projekta: 52.558,23 EUR

Referentna oznaka: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0663

Razdoblje provedbe: 01.09.2022. – 01.10.2023.

Specijalna bolnica Primamed provela je projekt „S.M.A.R.T. PRIMAMED – digitalizacija Specijalne bolnice Primamed“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt financira Europska unija – Next Generation EU.

Sažetak projekta

Opći cilj projekta je digitalna transformacija bolnice nabavom integriranog informacijskog sustava te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, a sa svrhom jačanja tržišne pozicije bolnice i rastom produktivnosti.

Specifčni cilj projekta je optimizacija i digitalizacija 7 poslovnih procesa ključnih za poslovanje bolnice: upravljanje ljudskim potencijalima, prodaja, marketing, fnancijsko poslovanje ustanove, upravljanje rizicima i strateško planiranje te jačanje digitalnih vještina zaposlenika za korištenje sustava.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Specijalne bolnice Primamed. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.