01 4242 430info@primamed.hr

Pulmolog

Dr. sc. Gzim Redžepi, dr. med.

  • Hrvatski, Albanski, Engleski, Makedonski
  • ravnatelj@primamed.hr

Specializacija

Internist pulmolog

Publikacije

Broj radova: 5 (u CC); 3 ( SCI-EXP/SSCI); 2 (Indeks Medicus); 1 (Experta medica).

Broj citata radova: 18; broj citata bez samocitata 18; h-index: 3;

Životopis

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Skopju 2001. godine. Od 2002. godine radi kao doktor medicine na Klinici za plućne bolesti Jordanovac gdje je postao specijalist interne medicine, subspecijalist pulmolog.

Doktorsku je disertaciju “Učinkovitost i sigurnost dugotrajne primjene sildenafila u liječenju bolesnika s plućnom hipertenzijom” obranio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine.

Predavač je na Medicinskom fakultetu i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Edukacija

Medicinski fakultet (2001) , Sveučilište “Kiril i Metodij”, Skopje, Republika Sjeverna Makedonija

Postdiplomski stručni studij (2007): Ultrazvuk u kliničkoj primjeni u gastroenterologiji, Klinički bolnički centar, Zagreb

Specijalistički ispit iz interne medicine (2009), Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb

Subspecijalizacija iz pulmologije (2012), Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb

Edukacija o pripremi i praćenju bolesnika za transplantaciju pluća (2011-2013): AKH, Beč, Austrija

Postdiplomski studij (2016): Menadžment kvalitete u zdravstvu, Međunarodno sveučilište Libertas, Zagreb

Obranjena doktorska disertacija (2017): Učinkovitost i sigurnost dugotrajne terapije sildenafila u liječenju bolesnika s plućnom hipertenzijom

Područje interesa

Pulmologija, plućna hipertenzija, karcinom pluća, post-COVID sindrom, opstruktivna apneja u snu

Primamed Team

All PrimaMed team
Filter By
All