01 4242 430info@primamed.hr

VAŽNOST ULTRAZVUKA DOJKI: Vitalna komponenta sveobuhvatnog zdravstvenog pregleda

Ultrazvuk dojki (UZV) je metoda koja prikazuje tkiva dojke uz pomoć ultrazvučnih valova. Sigurna je, neinvazivna i bezbolna pretraga koja ne zrači, a preventivno se treba napraviti jednom godišnje počevši od 25. do 30. godine, a po potrebi i ranije.

Kada treba napraviti ultrazvuk dojki?
Ženama s prosječnim rizikom od raka dojke savjetuje se započeti samopregled dojki u dobi od 20 godina, obavljajući ga jednom mjesečno. Preporučena dob za početak ultrazvuka dojki je između 25. i 30. godine. Do 40. godine dovoljan je godišnji klinički i ultrazvučni pregled kada su nalazi normalni.

Nakon što žena navrši 40 godina mamografija je obavezna. Kod žena bez pozitivne obiteljske anamneze, preporuka je obaviti mamografiju jednom u 2 godine bez obzira na tip dojke jer je jedina metoda kojom možemo otkriti mikrokalcifikate, a koji mogu biti prvi pokazatelj ranog stadija karcinoma dojke. Po preporuci liječnika, odnosno potrebi, može biti i česće indicirana.

U slučajevima visokog rizika od raka dojke ili specifičnih indikacija, može se preporučiti magnetska rezonancija dojke (MRI). Redoviti ultrazvuk može biti potreban češće ako žena otkrije promjene na dojkama ili prema preporuci liječnika.

Razlika između mamografije i ultrazvuka dojki?
Mamografija i ultrazvuk su komplementarne pretrage, dakle, upotpunjuju se. Ukoliko se rade obje pretrage, osjetljivost i preglednost pretrage je veća. Je li bolje napraviti mamografiju ili ultrazvuk dojki ovisi i o tipu dojke, kao i dobi pacijenta. Dojke koje imaju izraženije žljezdano tkivo, imaju manju osjetljivost kod mamografije, a veću kod ultrazvuka.

Kako izgleda ultrazvuk dojki?
Ultrazvuk dojke bezbolna je pretraga pri kojoj pacijent leži na leđima dok liječnik pomoću sonde, koju prethodno obloži gelom, prelazi preko dojki, pazušnih jama (aksila) i uspoređuje nalaz lijeve s desnom dojkom. Sonda prilikom pregleda šalje ultrazvučne valove koji prolaze u tijelo te se reflektiraju natrag u sondu što omogućuje stvaranje slike na ekranu monitora.

Kako se pripremiti za ultrazvuk dojki?
Za ultrazvuk dojki ne postoji posebna priprema. Premda se pregled može učiniti u bilo kojoj fazi ciklusa, posebno kod žena s bolnim i osjetljivim dojkama bolje je pregled učiniti u prvoj fazi ciklusa (ako žena još uvijek ima menstruacijski ciklus). Također, preporučuje se prije pregleda ne stavljati losion, parfem i druge kozmetičke preparate na dojke. Pregled je posve bezbolan i traje oko 30 minuta.

Što ako muškarac napipa kvržicu u dojci?
Muškarac sa palpabilnom tvorbom u dojci također treba žurno učiniti UZV dojki. Karcinom dojke kod muškaraca je relativno rijedak u usporedbi s pojavljivanjem kod žena (oko 1% svih slučajeva), ali je biološki agresivniji te je što raniji početak liječenja od iznimne važnosti.

Related Posts

Leave a Reply