01 4242 430info@primamed.hr

Uvjeti korištenja primamed.hr – Specijalna bolnica PRIMAMED

Saznaj više o privatnosti:

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: Specijalna bolnica PRIMAMED za internističke djelatnosti
Skraćen naziv: Primamed
Sjedište: Folnegovićeva 6, Zagreb, Croatia
OIB: 82188736980
Broj telefona: +385 1 4242 430
Adresa elektroničke pošte: info@primamed.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa Specijalna bolnica PRIMAMED, sa sjedištem u Zagrebu, Folnegovićeva 6, OIB: 82188736980 (dalje u tekstu: Specijalna bolnica PRIMAMED) u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježjausluga, postupak sklapanja ugovora, cijena usluga, način plaćanja i opće informacije. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu primamed.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice https://primamed.hr

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice primamed.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice primamed.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj primi elektroničku poruku koja sadržava izjavu kupca da prihvaća ponudu. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Sadržaj web stranice primamed.hr dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Cijena usluga i načini plaćanja

Kupac se obvezuje naručene usluge platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

  • Kreditnom ili debitnom karticom – plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanja karticama: Visa, Premium Visa, MasterCard, AmEx, Maestro i putem Pay Pal platforme.
  • Internet bankarstvom, putem virmana ili opće uplatnice

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, na sigurnoj stranici  odaberete vrstu kreditne kartice kojom plaćate (Visa, Premium Visa, Mastercard, Maestro ili AmEx) te upišete podatke o vlasniku kreditne kartice i ostale potrebne podatke.

  • Jednokratno plaćanje Premium Visa, AmEx, Visa, Mastercard i Maestro karticama

Ako ste odabrali plaćanje internet bankarstvom, putem virmana ili opće uplatnice na Vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe zajedno s univerzalnim nalogom za plaćanje s već ispunjenim podacima.

Izjava o sigurnosti kod plaćanja

Primjenjuju se najmoderniji standardi u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava za plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).