Skip to content Skip to footer

Specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavan Elizabet, dr.med.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
  • 2009. – položen specijalistički ispit iz opće kirurgije

Akademsko i profesionalno iskustvo:

– 2001. – 2004. – znanstveni novak na projektu Klinička primjena fotodinamske terapije, Kirurška klinika KBC „Sestre milosrdnice“
– 2004. – specijalizant opće kirurgije, KBC „Sestre milosrdnice“
– 2004. – 2006. – kliničko multicentrično ispitivanje djelovanja antibiotika pri abdominalnim infekcijama
– 2009. – specijalist opće kirurgije, koloproktološki odjel, Kirurška klinika KBC „Sestre milosrdnice“
– 2012. – izvođenje dodiplomske nastave, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Odaberite željenu Uslugu ili Centralno naručivanje
(automatski će Vam se izraditi Primamed Profil)
0
 characters

Phone: 01 4242 430