Skip to content Skip to footer

Specijalist opće kirurgije, subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije

Domagoj Vergles, dr. med.

Obrazovanje:

 • 2003. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 2009. – položen specijalistički ispit iz opće kirurgije

 • 2016. – položen subspecijalistički ispit iz abdominalne kirurgije

 • 2024. – položen subspecijalistički ispit iz onkološke kirurgije

  Brojna stručna usavršavanja u zemlji i inozemstvu

Područje interesa:

 • onkološka kirurgija

 • kirurgija benignih bolesti probavnog sustava

 • barijatrijska i metabolička kirurgija

Akademsko i profesionalno iskustvo:

 • 2005. – specijalizant opće kirurgije, Klinička bolnica Dubrava
 • 2010. – specijalist opće kirurgije, Zavod za abdominalnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava
 • 2021. – primarijat

Odaberite željenu Uslugu ili Centralno naručivanje
(automatski će Vam se izraditi Primamed Profil)
0
 characters

Phone: 01 4242 430