Skip to content Skip to footer

Specijalist otorinolaringologije, uža specijalnost plastična kirurgija glave i vrata

doc. dr. sc. Darko Solter, dr. med.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

  • Obranjena doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Područje interesa:

  • Ablativna kirurgija tumora glave i vrata, kirurgija štitnjače, doštitnih žlijezda i žlijezda slinovnica 

  • Plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija glave i vrata
    estetska medicina i estetska kirurgija glave i vrata

  • Kirurški postupci reanimacije paralitičnog lica

Akademsko i profesionalno iskustvo:

  • Znanstveni suradnik, Katedra za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata,Medicinski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
  • Stručno usavršavanje u SAD-u i Velikoj Britaniji

Odaberite željenu Uslugu ili Centralno naručivanje
(automatski će Vam se izraditi Primamed Profil)
0
 characters

Phone: 01 4242 430